Kao što bi rekao Dejan Avramović, predsednik Orijentiring saveza Beograda “Orijentiring u školama Srbije, vizija koja je živa više od 35 godina koliko se stvara nasleđe našeg sporta“ a ključni korak u tom smeru načinjen je na sastanku sa gospodinom Mladenom Šarčevićem, ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i njegovim pomoćnikom, gospodinom Milošem Blagojevićem, na kome je naš savez dobio punu podršku za uvođenje orijentiringa u škole kroz vannastavne aktivnosti. Na sastanku se pohvalno govorilo o našem sportu i koliko on može biti važan za psiho-fizički razvoj dece, ali i za korelaciju među školskim predmetima. Svakako da će 21. februar 2017. godine biti istorijski datum u razvoju našeg sporta, međutim, pred nama je još mnogo truda i rada, kako bi se orijentiring našao u školama Srbije, ali članovi Radne grupe koji su pripremali sastanak, kao i čelni ljudi saveza i klubova svesni su toga, ali i svesni i činjenice koliko je ovaj projekat važan za razvoj orijentiringa.

U ime Orijentiring saveza Srbije sastanku su prisustvovali: Jelena Kozoderović, profesor fizičkog vaspitanja i orijentiring trener, Dobrica Jelić, potpredsednik OSS i kooridnator saradnje sa Savezom za školski sport Srbije, Dejan Avramović, predsednik OSB i orijentiring trener i Stevan Roksandić, generalni sekretar OSS i profesor geografije.

Članovi Radne grupe koji su radili na pripremi sastanka i koji će i dalje učestvovati na relaizaciji projekta orijentiring u škole su: dr Ljubica Bačanac, član UO OSS i sportski psiholog, prof dr Irina Juhas, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, rukovodilac izbornog predmeta orijentiring i predsednik Komsiije za licenciranje OSS, Radmila Šuljagić, orijentiring trener i profesor istorije, Aleksandar Vučetić, rukovodilac za Beogradsku školsku ligu i profesor nemačkog, Nenad Vukadinović, generalni sekretar OSB i orijentiring trener, Života Tasić, potpredsednik OSB i orijentiring trener.