Prošle subote, 9. marta, u Šapcu smo po prvi put održali licencirani seminar za nastavnike „Orijentiring u okviru obaveznih
fizičkih aktivnosti predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje“ u organizaciji Regionalnog centra za stručno usavršavanje.

Učestvovalo je 30 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Šapca. U odličnim uslovima za održavanje seminara, kao i praktičnog dela na karti koju smo pripremili za ovu priliku, može se reći da je seminar bio uspešan. Očekujemo da će se nastaviti interesovanje nekih nastavnika i da će orijentiring „oživeti“ u Šapcu. Takođe, očekujemo da će i ostale sredine po Srbiji zatražiti održavanje seminara. Održavanje ovakvih seminara je veliki korak ka omasovljavanju našeg sporta.

Seminar su održali prof. dr. Irina Juhas i Branislav Radosavljević, licencirani orijentiring treneri.