Rezultate i prolazna vremena sa 9. memorijala Šaše Palinkaša koje je, u organizaciji OK Neština održano na terenima Fruške Gore-Kišelez 18. aprila, možete pogledati ovde >>>