Rezultate i prolazna vremena sa Beograd Open-a 2022, održanog  3, aprila  pogledati ovde >>>