Rezultate i prolazna vrememena sa 22. Trofeja  Beograda možete naći na sledećem linku  >>>